Số giáo viên bị cắt hợp đồng ở Hà Nội sẽ được tuyển dụng

09/11/2015

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa có công văn yêu cầu TP Hà Nội và tỉnh Hà Tỉnh khẩn trương tổ chức cho các giáo viên bị cắt hợp đồng có cơ hội dự tuyển.

Sau khi kiểm tra, làm việc trực tiếp và nghe báo cáo, giải trình của các ngành có liên quan của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh, về việc cắt hợp đồng đối với 184 giáo viên mầm non thuộc các trường mầm non công lập huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và 214 giáo viên thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Bộ Nội vụ vừa có công văn yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hà Tỉnh khẩn trương thực hiện một số giải pháp để sớm giải quyết vụ việc.

Công văn của Bộ Nội vụ gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tổ chức ngay việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện để 184 giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng sớm được tham gia dự tuyển.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng viên chức – trong đó có đội ngũ giáo viên – thực hiện thường xuyên việc tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật, không để có biên chế nhưng không tổ chức tuyển dụng mà chỉ ký hợp đồng lao động.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức đã được phân cấp hoặc ủy quyền. Tiếp tục triển khai các giải pháp để phòng, chống tiêu cực trong tuyển dụng đối với công chức, viên chức.

 (Theo VOV)