Số lao động tham gia bảo hiểm tăng chậm

21/06/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong quý II năm nay, mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng, nhưng còn chậm. Đặc biệt do khó khăn của dịch bệnh, hiện có một số doanh nghiệp chưa hoàn thành việc đóng bảo hiểm cho người lao động, người tham gia bảo hiểm tự nguyện cũng chưa đóng bảo hiểm đúng hạn.

Ảnh minh họa

Tính đến tháng 5/2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,8% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang). Số người tham gia BHYT là 7.278.838 người; tăng 39.744 người so với tháng 12/2020.

Ước tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang). Số người tham gia BHYT là 7.294.868 người, tăng 4,2% tương đương tăng 292.647 người so với cùng kỳ năm 2020; tăng 55.592 người so với tháng 12/2020.

Tính đến tháng 5/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc: 1.807.351 người, tăng 4,7% tương đương tăng 81.596 người so với cùng kỳ 2020, tăng 10.014 người so với tháng 12/2020, chiếm 27,1% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Ước tính hết tháng 6/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.820.948 người, tăng 4,8% tương đương tăng 83.217 người so với cùng kỳ năm 2020, tăng 23.611 người so với tháng 12/2020, chiếm 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tính đến tháng 5/2021, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.742.588 người, tăng 5% tương đương tăng 82.477 người so với cùng kỳ 2020, tăng 9.810 người so với tháng 12/2020, chiếm 35,8% lượng lao động trong độ tuổi.

Ước hết tháng 6/2021, số người tham gia BH thất nghiệp là 1.755.219 người, tăng 5% tương đương tăng 83.097 người so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22.441 người so với tháng 12/2020, chiếm 36,1% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện ước đến hết tháng 6 năm 2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là 51.992 người, tăng 38,7% tương đương 16.635 người so với cùng kỳ 2020, tăng 7.318 người so với tháng 12/2020 chiếm 0,91% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, số lao động tham gia BHYT, số lao động tham gia BHXH tăng chậm, còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động, nhiều người đến hạn đóng BHXH tự nguyện nhưng chưa đóng.

Còn có doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành phát luật về lao động, BHXH, BHYT; nhiều đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường đôn độc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội để đảm bảo quyền và các lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, giải quyết kịp thời, đảm bảo các chế độ BHXH. BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo từng nhóm đối tượng; tiêp tục tăng cường triển khai việc cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số.

Tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp về việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên đại bàn, làm cơ sở để khai thác phát triển lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Minh Anh