Sở Xây dựng: CCHC gắn với trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp

05/04/2019

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2018 đến nay, Sở đã đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Qua thực hiện rà soát, Sở đã báo cáo UBND TP bãi bỏ 4 TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; đơn giản hóa 3 TTHC, trong đó, 2 thủ tục giảm thời gian 5 ngày thực hiện, 1 thủ tục giảm 8 ngày, ước kinh phí cắt giảm được trên 114 triệu đồng.

Việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” được Sở thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính được Sở triển khai qua các kênh như hòm thư góp ý, số điện thoại, sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị... Hằng năm, Sở tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về thái độ phục vụ của công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ. Riêng năm 2018, Sở lấy ý kiến đối với 5 TTHC, kết quả chỉ số hài lòng đạt 76,8%.

Về kết quả giải quyết TTHC tại Sở, trong năm 2018, Sở tiếp nhận 5.908 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở đã tiếp nhận 2.490 hồ sơ, đã giải quyết 2.098 hồ sơ, 842 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Do làm tốt công tác CCHC, đến nay, Sở không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính của Sở.

Sở Xây dựng cũng thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2018 đến nay, lãnh đạo Sở đã tiếp 58 lượt công dân với 47 vụ việc. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 126 đơn, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 44 đơn, đến nay đã giải quyết 24 đơn...

Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ được Sở Xây dựng triển khai nghiêm túc, bài bản. Năm 2019, đã có 16 chi bộ trực thuộc Sở và 1 đảng viên đăng ký tên mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố...

Bảo Khánh