Sở Y tế triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu

05/04/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, Sở sẽ triển khai các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới mô hình bệnh tật trên địa bàn Thành phố, thông qua đó xây dựng bản đồ các bệnh, bản đồ dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm; triển khai các mô hình can thiệp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng như: Mô hình quản lý, điều trị một số bệnh do tác động của biến đổi khí hậu, mô hình cảnh báo sớm đáp ứng nhanh trong giám sát xử lý bệnh dịch.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các hoạt động y tế về phòng chống dịch, phòng chống bệnh không lây nhiễm, cải thiện tình trạng dinh dưỡng… và thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý chất thải trong các cơ sở y tế.

Song song với đó, Sở xây dựng các chương trình, tài liệu truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế; đa dạng hóa các hình thức truyền thông cho cộng đồng  và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên ngành y tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Sở Y tế sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của các đơn vị; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo.

Thiện Tâm