Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, bia hơi

11/05/2021

(Chinhphu.vn) – Ngày 11/5/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động nhà hàng bia, quán bia, cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố.

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. các quận huyện thị xã phải giải tỏa ngay chợ tạm lần chiếm về hè, lòng đường nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Văn bản được đưa ra trên cơ sở thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Chủ tịch  UBND thành phố Hà Nội nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời chủ động ngăn chặn kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các điểm có nguy cơ cao.

Minh Anh