Tăng cường các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

10/06/2016

(Chinhphu.vn) - Để đạt được kết quả thu nợ thuế tốt, Cục Thuế TP Hà Nội không chỉ chú trọng vào công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người nộp thuế (NNT).

Thời gian qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, quy trình Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cộng đồng doanh nghiệp, NNT biết, hiểu, tự giác tuân thủ pháp luật thuế. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nợ thuế, qua đó giúp phân loại và xác định chính xác số nợ, nguyên nhân và thực trạng nợ của từng doanh nghiệp.

Cục Thuế còn thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của NNT, luôn lắng nghe và thu thập thông tin từ phía NNT có giải pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể nhằm chia sẻ, hỗ trợ giúp NNT vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành nghĩa vụ với NSNN; rà soát, kiến nghị, tham mưu với Thành phố, Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sửa đổi cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng; thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, gia hạn về thuế của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Để đạt được kết quả thu nợ thuế tốt, Cục Thuế Hà Nội không chỉ chú trọng vào công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho NNT; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu xếp nguồn tiền để nộp nợ thuế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc trong công tác quản lý thuế, qua đó xác định rõ được trách nhiệm của từng bộ phận, từng người, từ đó ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;

Tập trung xây dựng cở sở dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo đầy đủ, chính xác, có tính liên kết, tích hợp, hệ thống và lịch sử; đặc biệt hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế; nghiên cứu và đẩy mạnh phát triển các công cụ, phần mềm hỗ trợ, các ứng dụng công nghệ thông minh trong triển khai công việc.

Thu nợ thuế đạt hiệu quả cao

Để việc triển khai công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế trên địa bàn đạt hiệu quả, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng trong việc đôn đốc, thu hồi nợ; theo đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc cùng Cơ quan thuế triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với đối tượng bỏ địa chỉ kinh doanh.

Với những hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số NNT chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài. Vì vậy, với những doanh nghiệp chây ỳ, Cục Thuế đã và đang áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế tài khoản và hóa đơn theo quy định.

Việc Cục Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế đã đạt được hiệu quả tích cực, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, tác động tích cực đến các doanh nghiệp nợ thuế khác tự giác nộp số thuế nợ đọng.

Kết quả, năm 2015 Cục Thuế thu nợ  được hơn 9.750 tỷ đồng, tính đến ngày 31/12/2015, số thu sau khi công khai 7 đợt nợ thuế 2015 đã có 311/627 đơn vị thu xếp nguồn tài chính và nộp nợ vào NSNN với số tiền gần 1.792 tỷ đồng, đã có 30 đơn vị nộp hết nợ.

Riêng 5 tháng đầu năm 2016, sau 5 đợt công khai 655 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất đã có 322/655 đơn vị nộp nợ thuế với số tiền là 146,8 tỷ đồng.

Với sự phối hợp, vào cuộc hết sức quyết liệt của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là nỗ lực của ngành Thuế, mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp thu xếp được nguồn tài chính nộp vào NSNN trước khi cơ quan Thuế công khai danh sách nợ hoặc áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Thùy Linh