Tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục

16/07/2020 8:46 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Ảnh minh họa

Trong đó UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trường, lớp học cho năm học 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về công tác thu, chi năm học 2020-2021, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục để xảy ra tình trạng thu sai quy định.

Các đơn vị chỉ đạo, quán triệt tới Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; chỉ cho phép thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nguyên Phương

Top