Tăng cường tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP

13/04/2021

(Chinhphu.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 (15/4/2021 - 15/5/2021) được triển khai nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về ATTP nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành phố, xây dựng kế hoạch, triển khai đảm bảo ATTP phục vụ Tháng hành động ATTP năm 2021.

Đồng thời, tổ chức, triển khai các hoạt động liên ngành ATTP của Thành phố.

Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đặc biệt chú trọng kiểm tra nội dung vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ, nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Tăng cường hoạt động đảm bảo ATTP tại các điểm tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2021.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo, đài của Hà Nội và Trung ương tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATTP.

Chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo lực lượng chuyên môn, trang thiết bị, thuốc và hoá chất, kịp thời ứng phó khi có sự cố về thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Thường trực tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế.

Thời gian triển khai chiến dịch tuyên truyền từ ngày 15/4/2021 đến 15/5/2021. Phạm vi triển khai trên toàn thành phố.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn nhằm giảm ngộ độc do thực phẩm không an toàn.

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP.

Thiện Tâm