Tăng tính liên kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của vùng đồng bằng sông Hồng

15/07/2022 2:28 PM

(Chinhphu.vn) - Để tăng cường liên kết vùng, Thành ủy Hà Nội có thể đề xuất, gợi mở về các kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ chính từng địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng; về cơ chế, chính sách đặc thù cần khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn vùng và từng địa phương.

Tăng tính liên kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 1.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Sáng 15/7, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì.

Hà Nội đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng ĐBSH

Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội Thủ đô và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng ĐBSH và cả nước.

Giai đoạn 2011 - 2020, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 6,83%/năm (gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tiếp tục có sự cải thiện, từ mức 120,3 triệu đồng/người năm 2019 lên 128,2 triệu đồng/người năm 2021 (gấp 1,4 lần so với bình quân cả nước và 1,2 lần so với bình quân vùng).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 27 bậc (từ vị trí 36/63 năm 2011 lên vị trí 9/63 tỉnh, TP năm 2020 và tiếp tục nằm trong top 10 của năm 2021. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR - INDEX) của TP luôn đứng ở top 10 tỉnh/TP cao nhất cả nước.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt 76,9%. Hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp. Hiện Hà Nội quản lý 82 bệnh viện (tăng 27 cơ sở so với năm 2010). Thành phố đạt 13,7 bác sĩ/vạn dân; 27,5 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 đạt 91,8%.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hà Nội đề xuất, kiến nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 15. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch sớm hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục phối hợp với Hà Nội trong việc báo cáo rà soát, đánh giá các chính sách thi hành Luật Thủ đô, đề xuất các chính sách, cơ chế đặc thù để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đối với các địa phương trong vùng ĐBSH, đề nghị tiếp tục quan tâm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch các ngành, lĩnh vực để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, Thành phố trong vùng.

Tăng tính liên kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Thủ đô 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Kết luận hội nghị tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá, Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình, đề án và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng ĐBSH và cả nước.

Để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị 54- NQ/TW theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững TP, Trưởng Ban Kinh tế trung ương đề nghị, Hà Nội bám sát quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Nội cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để tổng kết, bổ sung, sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô. Luật Thủ đô sau sửa đổi (hoặc ban hành mới) phải đảm bảo tính toàn diện, tính đặc biệt thông qua các cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô, tính tiên phong trong giải quyết các mối quan hệ cơ bản trong quản lý phát triển đô thị, tính hiệu quả nhất là trong huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của T.Ư trên địa bàn và tính định hướng với các địa phương trong vùng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Hà Nội bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới như: Phát triển kinh tế tri thức dựa trên bốn trụ cột của kinh tế tri thức; nghiên cứu và thể nghiệm các mô hình mới, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng; khai thác hiệu quả các hành lang phát triển, phát huy vai trò của Hà Nội trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các hành lang kinh tế liên Vùng và quốc tế; tích hợp hiệu quả với các nhân tố mới, nguồn lực mới từ các cơ chế thí điểm.

Trên cơ sở phân vùng hiện nay, các cơ chế, chính sách phát triển vùng mà Chính phủ đã thời gian qua, đề nghị Thành ủy Hà Nội đề xuất, gợi mở với Ban Chỉ đạo về các kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ chính từng địa phương trong vùng; về phương án phân vùng, tiểu vùng, thể chế điều phối vùng, cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng ĐBSH để tăng cường liên kết vùng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, với đặc thù về vị trí cũng như vai trò của Hà Nội đối với khu vực ĐBSH, với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất của TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết nghiên cứu, tổng hợp vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng ĐBSH trong giai đoạn tới.

Nghị quyết mới nếu được ban hành, sẽ cùng với Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là định hướng, cơ sở chính trị quan trọng cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, Thành phố trong vùng ĐBSH phát triển nhanh, bền vững. Điều này sẽ góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của các tỉnh, Thành phố trong Vùng và cả nước.

Gia Huy

Top