Tạo bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp

21/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác số 15/CTr-UBND của UBND thành phố năm 2021 với gần 300 nội dung và lịch làm việc của UBND Thành phố.

Cụ thể, Chương trình có 296 nội dung và lịch làm việc của UBND Thành phố năm 2021, trong đó có 121 nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp tập thể UBND Thành phố hằng tháng trong năm 2021; 175 nội dung được xem xét, thông qua tại các cuộc họp hằng tuần của Chủ tịch Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố trong năm 2021.

Thành phố tập trung tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, lĩnh vực y tế.

Chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Với chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Hà Nội đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của UBND Thành phố, trong đó, tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND Thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố; bảo đảm tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND Thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Năm 2020, Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều cơ hội, thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh phức tạp. Chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh thương mại, đầu tư gia tăng.

Thiên tai dịch bệnh, nhất là đai dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề trên cấp độ toàn cầu, tác động toàn diện diện đến các mẳ của đời sống xã hội Thủ đô… Trong bối cảnh khó khăn đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, Thành phố đã đồng lòng, nỗ lực vượt bậc trong triển khai Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy và HĐND Thành phố, ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” – vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả cơ bản trên các lĩnh vực.

Thành phố Hà Nội xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt thành tự của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ và xu hướng dịch vụ chuyển đầu tư thương mai, chuyển đổi số…

Minh Anh