Tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC

07/02/2022 3:03 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của thành phố Hà Nội; phấn đấu Chỉ số PAR Index xếp một trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội…

Theo đó, các cấp, các ngành Thành phố xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm… để hoàn thành các chỉ tiêu: Chỉ số PAR Index của Thành phố trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về công tác cải cách hành chính; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước đạt tối thiểu 86%. 

Hà Nội ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” phường Tương Mai (quận Hoàng Mai). Ảnh: VGP/Minh Anh

Thành phố Hà Nội cũng đặt ra các mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 đó là chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tối thiểu 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%. Trên 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" các cấp được cấp danh tính điện tử…

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu trong năm 2022, tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng đối với các sở, ngành và tương đương đạt 100%, đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện đạt 80%, đối với UBND cấp xã đạt 70%; 100% hồ sơ, văn bản được gửi, nhận trên môi trường mạng tại các cấp chính quyền và các cơ quan trung ương. Hoàn thành việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tối thiểu 50% tổng số thủ tục hành chính liên thông qua rà soát được đơn giản hóa.

Theo kế hoạch, 100% cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc, trong đó có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức được được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến; 100% lãnh đạo của các sở, cơ quan tương đương sở, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo các phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành thành phố và UBND cấp huyện được quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR Index và SIPAS…

Cùng với đó, 100% kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định. 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra về vi phạm đất đai, xây dựng, tài chính được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Phấn đấu 90% các quyết định, kết luận sau thanh tra có hiệu lực pháp luật được thực hiện xong theo quy định.

Minh Anh

Top