Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

12/03/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã đặt ra nhiều mục tiêu trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 7,5%-8,0%/năm trong giai đoạn 2021-2025 đã được Thành phố đề ra tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố cũng như mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Thành phố.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh - thông minh - hiện đại phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Tiếp tục phát huy những thuận lợi và kết quả đạt được trong công tác xúc tiến theo hướng tập trung một đầu mối đã được UBND thành phố xác định và triển khai hiệu quả trong trong giai đoạn 2015-2020; tích hợp được các lĩnh vực trong cùng một nội dung nhằm tiết kiệm chi phí xúc tiến nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là đối với các hoạt động xúc tiến có quy mô lớn, những thị trường trọng điểm.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác xúc tiến; thuận lợi cho việc kết hợp công tác xúc tiến với công tác đối ngoại trong các sự kiện, đặc biệt là đối với các sự kiện tại nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu Thủ đô Hà Nội  xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại; đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có môi trường đầu tư thuận lợi.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND Thành phố chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ hoạt động xúc tiến của các đơn vị; đồng thời, giao trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện quản lý, giám sát thực hiện chương trình. Trên cơ sở chương trình được UBND Thành phố phê duyệt, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, mục đích, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh và tình hình diễn biến dịch COVID-19…

Minh Hương