Tập trung cao độ hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

09/01/2024 1:48 PM

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung cao độ hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: VGP/GH

Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội sáng 9/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, năm 2023, Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô. 

Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 Chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương.

Nổi bật, chỉ đạo tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm theo đúng Quy định. HĐND Thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND Thành phố bầu; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16/18 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy được đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt, sâu sát từ Thành phố tới cơ sở; tạo được động lực mới trong thực thi công vụ của toàn hệ thống chính trị, tiếp tục xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết việc mới, việc khó, những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; chủ động triển khai xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội; tổ chức thành công, mở rộng thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng ở các khối...

Kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,27%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng trên 5%, Thành phố Hồ Chí Minh là 5,8%). Quy mô GRDP Hà Nội tương đương 54,2 tỷ USD (tăng 2,8 tỷ USD so với năm 2022). GRDP bình quân đầu người ước đạt 151,1 triệu đồng/người/năm, tăng 9,2 triệu đồng so với năm 2022 (năm 2022 là 141,9 triệu đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng kĩ thuật và phát triển đô thị được quan tâm; nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình quan trọng đã được khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác (nổi bật là đã khởi công Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo đúng tiến độ đề ra). Công tác xây dựng nông thôn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 171-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU. Qua hơn 5 tháng triển khai thực hiện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt cho trên 41 vạn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Thành phố. Đến nay, đã có 118/118 đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị, tập trung kiểm tra, đôn đốc rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2024, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy đã đề ra.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2024; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đồng thời, chủ động sớm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và 2 Quy hoạch lớn của Thành phố ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông qua. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo kế hoạch đề ra và các đồ án, dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của Thành phố.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Về kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, bên cạnh những việc lớn mang tính định hướng, thể hiện tư duy dài hạn, Ban Thường vụ Thành ủy đã đối mặt trực diện với những việc khó, tồn tại từ nhiều năm trước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực chất trong việc tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần tạo chuyển biến tích cực cho cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, tiếp tục nêu gương về tinh thần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Tích cực, chủ động, tham mưu, đề xuất, linh hoạt chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

Về công tác tài chính của Đảng bộ Thành phố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản đồng tình với dự thảo Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ Thành phố Hà Nội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ quan, đơn vị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu triển khai thực hiện tốt các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã nêu ra trong dự thảo Báo cáo. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, công tác sắp xếp trụ sở là đất của các cơ quan Đảng để bảo đảm theo đúng quy định.

Về việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2023 của Thành ủy, qua tổng hợp ý kiến phát biểu thảo luận, tất cả các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đều thống nhất nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 09-QC/TU. "Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Văn phòng Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện Quyết định bổ sung nội dung của Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2023 của Thành ủy Hà Nội và trình ký ban hành theo quy định"- Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả", đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời phân công các cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Trước mắt, quan tâm tổ chức phục vụ Nhân dân Thủ đô đón Tết Giáp Thìn chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng xuân mới, gắn với các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/2/1930 - 03/2/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/1930), tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khí thế mới để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2024.

Gia Huy

Top