Tập trung cho 6 huyện còn lại đạt chuẩn nông thôn mới'

20/07/2021

(Chinhphu.vn) - Hiện nay Hà Nội đã có 12/18 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Vì vậy, từ nay đến cuối năm các đơn vị, quận huyện cần tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho các huyện còn lại.

 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thiện Tâm.

Chiều ngày 20/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban quý II và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chương trình 04 của Thành ủy về: Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các sở, ban ngành.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết, đến nay, Thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

Còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, thẩm định. Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa đối với Chương Mỹ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Kết quả của Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố, huyện Chương Mỹ đã đủ điều kiện và hiện nay Sở NN&PTNT đang hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

Huyện Mê Linh và huyện Ứng Hòa đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình UBND Thành phố  trước ngày 25/7/2021. Còn hai huyện Ba Vì và Mỹ Đức phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, Hà Nội có 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Về sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn thành phố đã có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng hoa cây cảnh, vùng rau an toàn, rau hữu cơ, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung,... Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả thiết thực. 

Nhờ vậy, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm. Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 90,1%. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,37%, đặc biệt có 4 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức không còn hộ nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến bộ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Cùng với đó, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; chưa có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ quy mô lớn;... 

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị dự Hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, các quận huyện thị xã các xã và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân toàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy. 

Trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị, địa phương cần tập trung cho các xã và 6 huyện còn lại để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời không để tình trạng nợ tiêu chí.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình 04 của Thành ủy đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.

Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Các huyện, thị xã ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hằng năm nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chương trình trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân.

Ngoài ra cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; củng cố, kiện toàn, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại; nghiên cứu xây dựng chính sách tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại, đặc biệt là việc giải thể, chuyển đổi 158 hợp tác xã ngừng hoạt động.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết năm 2021, thu nhập của người dân nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Thiện Tâm