Tập trung giám sát việc thực hiện kết luận, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay

03/07/2023 1:21 PM

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng cuối năm 2023, HĐNĐ TP. Hà Nội tập trung rà soát, đánh giá, đôn đốc, giám sát và tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tập trung giám sát việc thực hiện kết luận, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà - Ảnh: VGP/GH

Sáng 3/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn.

Hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố bảo đảm đúng luật và tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công 1 kỳ họp chuyên đề, tổ chức đoàn giám sát của HĐND Thành phố về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố Hà Nội theo Nghị quyết của HĐND Thành phố đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của thành phố. Đồng thời, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công phiên chất vấn của Thường trực HĐND Thành phố về các chính sách phát triển nông nghiệp.

Thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố, căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo, triển khai chương trình giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn.

Các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đều có sự phối hợp tham gia của các sở, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tạo sự đa dạng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn của các đơn vị, cá nhân. Đối với một số nội dung giám sát quan trọng, Thường trực HĐND Thành phố mời các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực giám sát, từ đó nâng cao chất lượng các cuộc giám sát.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, cũng trong 6 tháng đầu năm, việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả cao.

Cùng đó, việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao. Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND Thành phố đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung của Thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Triển khai Đoàn giám sát của HĐND Thành phố về "Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội"; Tập trung rà soát, đánh giá, đôn đốc, giám sát và tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay...

Triển khai, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND Thành phố bầu (theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND Thành phố. Tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND Thành phố.

Hòa An

Top