Tháng 2, thanh khoản tăng mạnh trên cả thị trường niêm yết và UPCoM

07/03/2017

(Chinhphu.vn)-Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng số chứng khoán niêm yết tại HNX tính đến thời điểm cuối tháng là 380 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt 11.205 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 112.050 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 2 diễn biến theo chiều hướng tích cực. Chỉ số HNX Index có 13 phiên tăng điểm và 6 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 2,37 điểm (+2,81%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 86,83 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2/2017.

Toàn bộ các chỉ số trong bộ chỉ số HNX đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Công nghiệp tăng mạnh nhất, 7,77 điểm (+4,17%), đạt 193,91 điểm; chỉ số ngành Xây dựng tăng 5,88 điểm (+4,62), đạt 133,08 điểm; chỉ số ngành Tài chính tăng 4,33 điểm (+3,72%), đạt 120,68 điểm.

Chỉ số HNX30TRI tăng 8,51 điểm (+4,6%), đạt 193,33 điểm; chỉ số HNX Large Cap tăng 3,85 điểm (+3,19%), đạt 124,5 điểm; chỉ số HNX Mid/Small Cap tăng 2,74 điểm (+1,84%), đạt 151,65 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng khá ấn tượng với tổng khối lượng giao dịch đạt 864.875 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 7.961 tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 45,51 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 419 tỷ đồng/phiên (tăng 78,86% về khối lượng giao dịch và 58,15% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 199,31 triệu cổ phiếu, chiếm 23,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tháng này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, với tổng cộng 32,88 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 511,374 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua vào là 19,41 triệu cổ phiếu, giao dịch bán ra là 13,47 triệu cổ phiếu.

Tính đến ngày 28/2/2017, có 485 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

Chỉ số UPCoM-Index có 14 phiên tăng điểm, 5 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 2,0 điểm (+3,66%), đạt mức 56,68 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Toàn thị trường có 201,157 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 3.883 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 10,58 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 204,419 tỷ đồng/phiên (tăng 50,35% về khối lượng giao dịch và 54,17% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Về diễn biến giao dịch của chỉ số HNX 30, với 12 phiên tăng điểm và 7 phiên giảm điểm, HNX 30 index dừng ở mốc 158,3 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2/2017.

Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 23,2 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 246 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 50,9% khối lượng giao dịch và 58,7% giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 28/02/2017, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 53,3% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Huy Thắng