Thành lập 3 trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

16/10/2021

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ký Quyết định thành lập 3 trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội gồm: Trường Cơ khí, Trường Điện - Điện tử, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Việc thành lập ba trường đại học mới cho thấy Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực: Cơ khí, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Dự kiến, đến cuối năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thành lập 5-6 trường và 4-5 viện, trung tâm nghiên cứu; chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các Ban thuộc Đại học; chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa.

Đến năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành một đại học tự chủ toàn diện, có mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến, bộ máy tinh gọn, khẳng định vị thế trong và ngoài nước.

Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có đội ngũ giảng viên cơ hữu trên 1.100 người, trong đó gần 80% có trình độ tiến sĩ, quy mô đào tạo của Trường đã đạt trên 35.000 người học với 65 chuyên ngành đại học, 47 chuyên ngành cao học, 32 chuyên ngành tiến sĩ.

Nguyên Phương