Thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

31/03/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Thời gian kiểm tra từ ngày 25/3/2021 đến khi kết thúc dịch bệnh, tại 30 quận, huyện, thị xã. Thời gian cụ thể đối với các quận, huyện, thị xã có thông báo sau.

Trưởng đoàn kiểm tra quyết định cách thức kiểm tra, thời gian kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn. Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn. Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương; công tác hậu cần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; công tác đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng, siêu thị, Trung tâm thương mại, khu chung cư cao tầng... trên địa bàn; công tác quản lý người nhập cảnh tại các cơ sở cách ly tập trung, tại nơi cư trú; công tác tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19; Công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn.

Đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản theo nội dung chỉ đạo của Thành phố và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Tổng hợp kết quả kiểm tra, các đề xuất, kiến nghị báo cáo về Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố kết quả thực hiện. 

Minh Hương