Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2019

12/02/2019

(Chinhphu.vn)-Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ là Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng đoàn Thường trực; bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chánh Thanh tra Thành phố là Phó Trưởng đoàn; ông Phan Vũ - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ là Phó Trưởng đoàn.

Thời hạn kiểm tra đến hết ngày 31/12/2019.

Đoàn Kiểm tra công vụ có nhiệm vụ kiểm tra công vụ đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động của đoàn theo phân công của Trưởng đoàn Kiểm tra.

Các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc Thành phố cử cán bộ, phóng viên tham gia và đưa tin về hoạt động của Đoàn; Sở Nội vụ cử nhân viên phục vụ công tác kiêm tra của Đoàn.

Vĩnh Hoàng