Thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2021

26/01/2021

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2021.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra công vụ do Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn; các Phó Trưởng đoàn và thành viên đoàn thuộc các sở, ngành, cơ quan thành phố: Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố…

Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố giao.

Thời hạn Đoàn tiến hành kiểm tra công vụ được tính từ ngày 25/1/2021 đến hết ngày 31/2/2021.

Trước đó, ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021, liên quan đến việc thực hiện quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân, tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; việc thực hiện quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội…

Thông qua hoạt động kiểm tra, góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý... Đồng thời tiếp tục nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Minh Anh