Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

10/04/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Ảnh minh họa

Đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn; Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Phó Trưởng đoàn.

Trưởng đoàn kiểm tra sẽ quyết định cách thức, thời gian kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn và thông báo danh sách các thành viên Đoàn kiểm tra đến đơn vị được kiểm tra. Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/10/2021.

Minh Hương