Thanh Trì ra Nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng

11/12/2018

(Chinhphu.vn) - Sáng 11/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì tiến hành hội nghị, thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”.

Ảnh: Linh Vũ

Từ năm 2016 đến nay, huyện Thanh Trì có 105 dự án phải thu hồi đất, nhưng mới có 40 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án, kể cả dự án trọng điểm của Thành phố còn chậm. Tình trạng khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng vẫn diễn biến phức tạp... 

Huyện ủy Thanh Trì kỳ vọng với nghị quyết chuyên đề này, sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác phức tạp này. Mục tiêu cơ bản của nghị quyết là phấn đấu hoàn thành bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố trên địa bàn; hạn chế các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng”; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp liên quan...

Hầu hết các đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với việc ban hành nghị quyết; coi nghị quyết là đòn bẩy đối với công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn còn đang rất khó khăn.

Đây cũng là sự cụ thể hoá Nghị quyết số 08/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

       Linh Vũ