Thành ủy Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco

14/05/2021

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội vừa có Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Theo Quyết định số 1069-QĐ/TU ngày 14/5/2021 của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco.

Thời hạn đình chỉ là 90 ngày.

Trước đó, ngày 12/5, Sở Nội vụ Hà Nội có công văn thượng khẩn yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Hacinco thuộc Tổng Công ty này về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện yêu cầu trên, ngày 13/5, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội đã có báo cáo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc vi phạm trên. Theo đó, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã nghiêm khắc yêu cầu báo cáo kiểm điểm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh.

Cũng trong ngày 14/5/2021, Thành ủy Hà Nội tiếp tục có công văn số 121-CV/TU về kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; quản lý cán bộ, thực hiện kỷ cương hành chính.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố và công tác quản lý cán bộ, trong thực hiện kỷ cương hành chính.

Nội dung này được Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/5/2021.

PV