Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

14/12/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021.

Ảnh minh họa

Yêu cầu trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021. Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương tham mưu triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục, chú trọng các dự án đầu tư lớn nguồn vốn cả trong và ngoài nước có khả năng cấp phép trong năm 2020. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để tham mưu UBND Thành phố có biện pháp cụ thể nhằm sớm khắc phục những khó khăn, đồng thời, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của Yhành phố.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội phối hợp các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghiêm việc giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế đối với doanh nghiệp do ảnh hưởng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2025.

Các hiệp hội doanh nghiệp, các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt đầy đủ, chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai xây dựng kế hoạch tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2021 thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Nguyên Phương