Tháo gỡ vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

29/10/2020

(Chinhphu.vn) - Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các Tổ công tác của TP. Hà Nội đã làm việc với một số quận, huyện, Ban quản lý các công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 kéo dài các dự án đầu tư công.

Quận Hà Đông giải phóng mặt bằng còn chậm

Tại địa bàn quận Hà Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu, Tổ trưởng Tổ công tác số 01 đánh giá, đến nay, các dự án khối nông nghiệp, công thương giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt khoảng 53% kế hoạch vốn giao. Tuy cao hơn mức giải ngân trung bình toàn Thành phố, nhưng tiến độ vẫn chậm, thấp hơn so với yêu cầu, nguyên nhân chính do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đề nghị, đối với dự án Xây dựng hệ thống nước thải tập trung CCN Biên Giang, quận Hà Đông đã tạm bàn giao mặt bằng để thi công dự án, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo quy định; tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2020 theo đúng tiến độ phê duyệt.

Đối với dự án trọng điểm Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), về công tác giải phóng mặt bằng, UBND quận Hà Đông xây dựng kế hoạch, xác định các mốc thời gian cụ thế tổ chức triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ quy định; phân công bổ sung 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận tham gia chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện duy trì giao ban công tác giải phóng mặt bằng dự án 01 lần/tuần để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hướng dẫn UBND quận Hà Đông thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; cử cán bộ xuống địa bàn trực tiếp hướng dẫn quận Hà Đông kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chủ đầu tư dự án) phối hợp chặt chẽ UBND quận Hà Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng và di chuyển các công trình hạ tầng ngầm nổi trong phạm vi thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án; hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Ba Vì cần hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11

Tại huyện Ba Vì, để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án khối nông nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 các dự án khối nông nghiệp đạt khoảng 52% kế hoạch vốn giao, cao hơn mức giải ngân trung bình toàn Thành phố nhưng vẫn thấp hơn so với yêu cầu.

Tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân thấp do một số nguyên nhân chính: ảnh hưởng của dịch COVID-19; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; vướng mắc trong công tác GPMB; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng đồng bộ; công tác quản lý dự án của chủ đầu tư ở một số dự án còn tồn tại (về thiết kế, giám sát, tiến độ, chi phí và một số vấn đề liên quan) dẫn đến dự án phải điều chỉnh nhiều lần, tiến độ thực hiện, giải ngân chưa bảo đảm kế hoạch.

Vì vậy, các chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường, các chủ đầu tư, UBND huyện Ba Vì và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ kết luận chỉ đạo của UBND Thành phố tại các cuộc họp về công tác GPMB trên địa bàn huyện Ba Vì; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2020.

Khẩn trương hoàn thành thiết kế trưng bày Bảo tàng Hà Nội

Đối với các công trình trọng điểm, Chủ trì họp Tổ công tác số 5 (theo dõi các dự án khối khoa giáo - văn xã) Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý yêu cầu Bảo tàng Hà Nội đôn đốc tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế trình phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện, hoàn thành dự án; tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện ngay phần nội dung phục vụ thiết kế chi tiết và dàn dựng trưng bày. Đăng ký cụ thể tiến độ và cam kết giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đã bố trí dự án.

Về dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục khởi công công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dự án Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích cổ Loa, giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nghiên cứu báo cáo phương án triển khai bảo đảm đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần.

Dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội, giao Sở Y tế nghiên cứu, thuyết minh lộ trình đầu tư phù hợp (về quy mô giường bệnh) trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng nhân lực y tế phục vụ hoạt động của Bệnh viện Nhi Hà Nội; phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố rà soát khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đã bố trí cho dự án, đề xuất điều chỉnh, điều hòa vốn cho các dự án do Ban được giao làm chủ đầu tư.

Gia Huy