Thêm 1 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

05/02/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định đưa 11 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó, Hà Nội có 1 di sản, đó là lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.

Cụ thể, có 4 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được công nhận đợt này, gồm: Nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian.

Cùng với lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, các lễ hội: Gầu tào của người Mông, huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; hội Lăng Ông Trà Ôn, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; hội chùa Đại Bi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực và hội Đền, chùa Linh Quang, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũng được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đợt này...

Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguyên Phương