Thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021-2025

15/08/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội có quyết định thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 gồm 2 phần.

Phần I là Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 với thang điểm 100. Điểm du lịch chất lượng cao có 5 nhóm tiêu chí đánh giá như: Đánh giá về Tài nguyên du lịch (với các tiêu chí đánh giá về Sự đa dạng và độc đáo của tài nguyên; lượng khách tham quan tối thiểu trong ngày; bảo vệ và tôn tạo tài nguyên); đánh giá về Sản phẩm và dịch vụ (với các tiêu chí về cung cấp thông tin cho khách hàng; chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ điểm du lịch; thuyết minh trực tiếp hoặc gián tiếp; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú của khách du lịch; hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch; dịch vụ ăn uống; dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá....); đánh giá về Quản lý điểm đến (với các tiêu chí đánh giá về Quản lý chung; môi trường tự nhiên và vệ sinh chung; xử lý rác thải; môi trường xã hội; phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch....); đánh giá về Cơ sở hạ tầng (với các tiêu chí đánh giá về Hệ thống đường giao thông; biển báo chỉ dẫn tiếp cận điểm du lịch bằng đường bộ, đường thủy; đường giao thông nội bộ; hệ thống điện, nước; tỷ lệ lao động là người địa phương trong điểm du lịch...); cuối cùng là nhóm tiêu chí đánh giá về Sự tham gia của cộng đồng địa phương với duy nhất 1 tiêu chí đánh giá về Tỷ lệ lao động là người địa phương trong điểm du lịch.

Trong thang điểm 100 của điểm du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 thì Tổng số điểm đánh giá tối đa của chuyên gia là 85 điểm; còn lại 15 điểm sẽ là sự hài lòng của khách du lịch (Đánh giá, đo lường thông qua lấy phiếu khảo sát ý kiến khách du lịch).

Phần II là Bộ tiêu chí đánh giá khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 cũng với thang điểm 100. Trong đó, Tổng số điểm đánh giá của chuyên gia cũng là 85 điểm với 5 nhóm tiêu chí như đánh giá giống như đánh giá điểm du lịch chất lượng cao nêu ở trên; ngoài ra 15 điểm sẽ là sự hài lòng của khách du lịch (Đánh giá, đo lường thông qua lấy phiếu khảo sát ý kiến khách du lịch).

Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để các tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý điểm du lịch, khu du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng điểm đến; các cơ quan quản lý nhà nước định hướng trong công tác đầu tư phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến rộng rãi Bộ tiêu chí đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý điểm du lịch, khu du lịch cũng như ban hành hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành phố. Định hướng công tác đầu tư phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn Thành phố phù hợp với Bộ tiêu chí. 

Tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiên cứu, áp dụng Bộ tiêu chí trong quá trình đầu tư phát triển điểm du lịch, khu du lịch và quản lý các hoạt động của điểm du lịch, khu du lịch đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong tổ chức, quản lý điểm đến du lịch. Tích cực tham gia hoạt động tổ chức đánh giá, công nhận điểm du lịch, khu du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao của Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu của Thủ đô.

Nguyên Phương