Thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô

19/01/2021

(Chinhphu.vn) - Với đường hướng đồng hành cùng dân tộc, “Sống tốt đời, đẹp đạo, Ủy ban đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động ký giao ước thi đua trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2021.

Lễ ký giao ước thi đua với các Ban đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã. Ảnh: Minh Anh

Trong quý I/2021, UBĐKCG tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 18/1, tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm và phát động ký giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2021, Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam TP. Hà Nội đã phát động thi đua trong toàn thể đồng bào Công giáo, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã với đường hướng đồng hành cùng dân tộc, “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Các nội dung như: tuyên truyền vận động, tập hợp đồng bào Công giáo Thủ đô tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo; phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chỉ đạo Ban ĐKCG và đồng bào Công giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một Công dân tốt”; phấn đấu toàn thành phố, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã tổ chức cho 100% các xứ, họ đạo trên địa bàn ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng của tổ chức UBĐKCG Việt Nam thành phố, nâng trao trình độ, năng lực của Ủy viên UBĐKCG Việt Nam thành phố, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Theo Chương trình công tác năm 2021, UBĐKCG Việt Nam TP. Hà Nội sẽ thực hiện 8 nội dung, trong đó: Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tuyên truyền vận động các xứ, họ và đồng bào Công giáo Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng.

Trước mắt, trong quý I/2021, UBĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội  tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức đón Xuân Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông, thực hiện văn minh nơi lễ hội. Đồng thời, phối hợp chăm lo các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người già cô đơn tàn tật, trẻ em khuyết tật là người Công giáo để cùng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 29 Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã với nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động tập hợp đồng bào Công giáo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi dưỡng công tác chuyên môn cho Ban ĐKCG, tổ ĐKCG; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ các cấp phát động, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do UBĐKCG Việt Nam thành phố phát động với 4 nội dung phù hợp với đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; thường xuyên củng cố tổ chức kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của Ban ĐKCG, Tổ ĐKCG phù hợp với đặc điểm tình hình của các xứ, họ trên địa bàn, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng với Nhà nước, MTTQ các cấp và các Ban, ngành chức năng liên quan.

Minh Anh