Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 2/2021: Khối lượng giao dịch tăng 15,9%

05/03/2021

(Chinhphu.vn) – Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục có diễn biến sôi động, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tiếp tục có thanh khoản tăng mạnh  với khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 207.075 hợp đồng, tăng 15,92% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 275.292 hợp đồng vào ngày 4/2/2021. 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt 28.834 hợp đồng, giảm 2,71% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng đạt 42.200 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 18/2/2021.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2021 giảm 18,8% so với tháng trước, chiếm 1,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Anh Minh