Thị trường TPCP tháng 9/2021: Giá trị giao dịch tăng gần 50%

05/10/2021

(Chinhphu.vn) - Thị trường trái phiếu chính phủ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 9/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, thông qua 20 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 9/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 38.458 tỷ đồng trái phiếu, tăng 29,5% so với tháng trước; kỳ hạn 15 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất, đạt 40,6%, tương ứng với khối lượng phát hành 15.624 tỷ đồng.

So với cuối tháng 8/2021, lãi suất huy động TPCP của KBNN giảm tại các kỳ hạn 5, 7 và 20 năm với mức giảm từ 0,02-0,08%/năm, tăng tại kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng 0,07-0,09%/năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HNX đã tổ chức 145 đợt đấu thầu, huy động được 248.738 tỷ đồng, trong đó KBNN huy động được 237.714 tỷ đồng, đạt 67,91% kế hoạch năm 2021.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 11.024 tỷ  đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 30/9/2021, thị trường TPCP tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 9 đạt 242.474 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 12.123 tỷ đồng/phiên, tăng 46,9% so với tháng 8/2021. Giá trị giao dịch Repos chiếm 27,73% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giá trị giao dịch của NĐTNN tháng 9 chiếm 1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng đạt 691 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2021, tổng giá trị giao dịch trên TPCP năm 2021 tại HNX đạt 2.021.486 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.986 tỷ đồng/phiên, tăng 6,97% so với năm 2020.

Huy Thắng