Thông qua phân cấp quản lý nhà nước 16 lĩnh vực

03/08/2016 4:10 PM

(Chinhphu.vn) – Việc phân cấp quản lý được thực hiện trong 16 lĩnh vực bao gồm: đường bộ; chiếu sáng công cộng; công viên, vườn hoa, cây xanh; thoát nước đô thị; xử lý nước thải; vệ sinh môi trường…

Ảnh minh họa

Chiều 3/8, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số  lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh Quyết định phân cấp quản lý số 11 năm 2011 và số 12 năm 2014 của UBND TP cho đến năm 2015 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 có một số điều khoản khuyến khích và cho phép việc phân cấp các nhiệm vụ quản lý nhà nước từ chính quyền cấp tỉnh cho chính quyền cấp huyện và HĐND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định phân cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ cho biết: "Thành phố chỉ phân cấp đến cấp huyện. Nếu thấy cần thiết và được thành phố cho phép, căn cứ nội dung được thành phố phân cấp, cấp huyện có thể tiếp tục phân cấp cho cấp xã quản lý từng lĩnh vực và nội dung công việc trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể mỗi địa phương, phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm cấp xã theo quy định của Nhà nước".

Theo quy định phân cấp mới, việc phân cấp quản lý được thực hiện trong 16 lĩnh vực bao gồm: đường bộ; chiếu sáng công cộng; công viên, vườn hoa, cây xanh; thoát nước đô thị; xử lý nước thải; vệ sinh môi trường; bến, bãi đỗ xe, vận tải hành khách; cấp nước sạch…

Báo cáo thẩm tra về vấn đề nay, bà Phạm Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố đánh giá rõ hơn kết quả, ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp của các quận giai đoạn 2011 - 2015 trong các lĩnh vực: duy tu, bảo trì giao thông do quận được phân cấp; quản lý chiếu sáng công cộng, ngõ ngách; quản lý duy trì, chăm sóc, cắt tỉa, trồng bổ sung, thay thế cây xanh, thảm cỏ; thoát nước ngõ ngách.

Mục tiêu phân cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng, trước mắt xác định phạm vi phân cấp quản lý nhà nước giữa chính quyền cấp thành phố với cấp huyện gồm 16 lĩnh vực.

Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội cần làm rõ hơn một số nội dung như: Việc đảm bảo nguyên tắc kịp thời phục vụ nhân dân trong lĩnh vực do thành phố thống nhất quản lý (Thoát nước đô thị, chiếu sáng công cộng, cây xanh trên địa bàn 12 quận, các thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây; Toàn bộ hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố). Cân nhắc thêm việc chiếu sáng trong công viên, vườn hoa do cấp huyện đầu tư và quản lý sau đầu tư; chiếu sáng tại các thị trấn vì phạm vi, tính chất chiếu sáng trong công viên, vườn hoa rất khác và không liên quan gì đến chiếu sáng giao thông…

Thảo luận tại hội trường, một số đại biểu đề nghị cho biết thêm về khung thời gian Nghị quyết phân cấp; về phân cấp quản lý trong giáo dục đào tạo và dạy nghề cần có 1 quy định mở, tùy theo từng điều kiện cần giao cho Ban quản lý cấp huyện; phân cấp trong việc lắp đặt các trạm BTS (trạm trung chuyển thu và phát sóng điện thoại di động),...

Làm rõ các nội dung đại biểu kiến nghị, ông Nguyễn Văn Tứ cho biết về khung thời gian Nghị quyết phân cấp mới có hiệu lực, rút kinh nghiệm của 2 kỳ phân cấp trước đây, trong quá trình thực hiện, thành phố vẫn “mềm dẻo” theo nguyên tắc ủy quyền, tức bất cứ khi nào cần có sự phân cấp mới thì hoàn toàn có thể thay thế được.

Về quản lý cấp phép các trạm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm. Trong dự thảo Nghị quyết phân cấp đã đưa quản lý cấp phép các trạm BTS về thành phố quản lý. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ chỉ đạo có cơ chế, đề án, phương án đưa công nghệ quản lý hiện đại, tập trung để việc quản lý cấp phép các trạm BTS nhanh, hiệu quả và chính xác hơn.

Gia Linh

Top