Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

06/04/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người; lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động. Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động; Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương; Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của thành phố Hà Nội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nội dung thu thập: Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số doanh nghiệp của người sử dụng lao động; Ngành, nghề kinh doanh chính; Tiền lương; Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật; Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7/2019. Thời gian thu thập thông tin từ 01/7/2019 đến 30/7/2019.

Minh Hương