Thúc đẩy tiến độ dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

09/07/2024 9:09 AM

(Chinhphu.vn) - Trong tổng số 712 dự án, Hà Nội đã đưa 410 dự án ra khỏi danh sách dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai và tiếp tục các giải pháp tăng kiểm tra định kỳ; giám sát dự án đầu tư từ khi nghiên cứu lập dự án đầu tư đến khi thực hiện xong dự án.

Thúc đẩy tiến độ dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai- Ảnh 1.

Trong 712 dự án, Hà Nội đã đưa 410 dự án ra khỏi danh sách chậm triển khai - Ảnh minh họa: VGP/Gia Huy

Đưa 410 dự án ra khỏi danh sách chậm triển khai

Năm 2023, sau rà soát, UBND TP. Hà Nội cho biết đang tổ chức xử lý có trọng tâm, trọng điểm đối với 712 dự án có vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Đến hết tháng 6/2024, đã chỉ đạo xử lý đối với 705 Dự án (chiếm 99% tổng số 712 dự án) với tổng diện tích 11.345 ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng. Còn 7 dự án (chiếm 1% tổng số 712 dự án) với tổng diện tích 88,5 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát để đề xuất phương án xử lý.

Trong 712 dự án, có 410 dự án với tổng diện tích trên 9.089 ha đất được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tăng 80 dự án so với cuối năm 2023 (330 dự án).

Trong đó, có 12 dự án được đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND Thành phố. Có 155 dự án sau thanh tra, kiểm tra, Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại. Đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

Có 153 dự án đã thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định; 18 dự án được Tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra thụ lý, xử lý theo quy định; 44 dự án nhà đầu tư đang triển khai thực hiện theo tiến độ và quy định pháp luật đầu tư; 19 dự án được các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận và Nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND Thành phố liên quan về quy hoạch, tài chính, đất đai, đấu giá...

Có 295 Dự án với tổng diện tích 2255,5 ha đất đã có chỉ đạo thực hiện: Tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, thời gian kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh. Kết quả 06 tháng đầu năm 2024 đã giảm 55 dự án so với cuối năm 2023 (350 dự án).

Còn 7 dự án với tổng diện tích 88,5 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư

Đánh giá của UBND TP. Hà Nội cho thấy, các sở, ngành, địa phương đã rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án; đồng thời làm rõ lý do, nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và có phương án xử lý phù hợp; tạo điều kiện cho chủ đầu tư có phương án, thời gian khắc phục khả thi góp phần ngăn chặn các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng công trình.

Nhiều dự án được gia hạn đã khắc phục vi phạm, sử dụng đất đúng mục đích, chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa đất vào sử dụng, thực hiện dự án đầu tư; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Các trường hợp cố tình chây ỳ, tiếp tục vi phạm bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cùng các Phó Chủ tịch UBND, các sở, địa phương để chỉ đạo xử lý đối với 712 dự án chậm triển khai trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, rà soát ghi hình cụ thể hiện trạng các dự án và yêu cầu các đơn vị tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án được công khai, minh bạch thông tin tại địa phương và địa điểm sử dụng đất để tạo sự đồng thuận, giám sát của nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

Tuy nhiên, số lượng dự án lớn, trải qua nhiều giai đoạn chính sách, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi; quá trình triển khai dự án có nhiều diễn biến mức độ khác nhau, nhiều trường hợp phải xin ý kiến tham vấn các cơ quan chuyên ngành cấp trên về quy định pháp luật.

Các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Xử lý dứt điểm đối với các dự án đầu tư đã hết thời gian gia hạn

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất; tổ chức phân loại dự án thành các nhóm dự án chậm triển khai; phân công các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp; quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính… liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai để tạo điều kiện cho Chủ đầu tư khắc phục, hoàn thiện các thủ tục, đầu tư xây dựng công trình và đưa vào sử dụng.

Chủ tịch Thành phố đã yêu cầu kiểm tra và chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các dự án đầu tư đã hết thời gian gia hạn 24 tháng. Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật về việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Việc này nhằm chủ động phòng ngừa từ xa, phát hiện từ sớm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn Thành phố nhằm kịp thời xử lý dứt điểm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ngay từ ban đầu.

Vận hành Hệ thống quản lý các dự án đầu tư có hiệu quả, cập nhật, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu và giám sát dự án đầu tư từ khi nghiên cứu lập dự án đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định.

Tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư, xử lý kiên quyết các trường hợp chây ỳ; thúc đẩy môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Cùng với đó, xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra và kết luận, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục vi phạm.

Gia Huy

Top