Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp

07/12/2021 2:21 PM

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2022, HĐND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn Thủ đô.

Khai mạc HĐND Hà Nội: Xem xét nhiều nội dung phục hồi phát triển kinh tế Thủ đô

Hà Nội chuyển hướng sang thích ứng an toàn, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế

Hà Nội: Dự báo GRDP quý IV tăng từ 5,09 - 7,37%

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại Kỳ họp. Ảnh: Thùy Linh

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố khẳng định, trong năm 2021, HĐND Thành phố đã bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Với phương châm “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, hoạt động của HĐND các cấp với các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn. HĐND Thành phố đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả.

Chương trình công tác năm 2021 hoàn thành các nội dung đề ra trong tình hình mới về phòng chống dịch và 180 nội dung công việc mới phát sinh theo chỉ  đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của Thành phố.

Bên cạnh hoạt động kỳ họp, về hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ Đại biểu HĐND Thành phố năm 2021 đã tiến hành bảo đảm đúng luật và tiếp tục được đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng. Theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố và chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND đã có chỉ đạo, điều chỉnh các chương trình, nội dung giám sát theo hướng chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn, tăng cường giám sát qua báo cáo, giảm thành phần đoàn giám sát, số lượng đầu mối giám sát trực tiếp đồng thời tăng cường giám sát thực địa… HĐND và Thường trực HĐND Thành phố đã tiến hành 6 cuộc giám sát chuyên đề (so với năm 2020 tăng 150%).

Các Ban HĐND Thành phố cũng tiến hành giám sát, khảo sát theo kế hoạch và các lĩnh vực được phân công. Đến nay, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ Đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện cơ bản bảo đảm thời gian, các nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn.

Cùng đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri được thực hiện đúng luật và hiệu quả…

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố khẳng định trong năm 2022, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn Thủ đô, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra, đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19.

Cùng đó, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, chủ động trong chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố bảo đảm đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và Tổ Đại biểu HĐND Thành phố; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP. Hà Nội”.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND Thành phố, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND Thành phố; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Thùy Linh

Top