Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

17/03/2020 10:05 AM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh thành phố Hà Nội, trong gần 3 tháng đầu năm nay, Ngân hàng đã tiếp tục triển khai và chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hường bởi dịch Covid-19.

Nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ (đặc biệt là Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020), các chỉ đạo của Thống đốc NHNN (Công văn 541/NHNN-TD ngày 04/02/2020), Công điện số 02/CĐ-NHNN ngày 11/3/2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 12/3/2020 quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hồ trợ khách hàng chịu ảnh hường bởi dịch Covid-19 và các văn bản của UBND TP. Hà Nội; ngày 07/02/2020, NHNN Chi nhánh đã ban hành văn bản số 275/HAN-TTGS2, chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội chủ động rà soát, thống kê dư nợ cho vay bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định.

Ngoài ra, NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, tăng cường tiếp cận khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi nên nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn có xu hướng tăng so với cuối năm 2019.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Hà Nội, dự kiến đến 31/3/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 3.575.483 tỷ đồng, tăng 2,01% so với 31/12/2019. Trong đó tiền gửi VND tăng 2,4%, tiền gửi ngoại tệ tăng 0,04%; tiền gửi tiết kiệm tăng 2%, tiền gửi thanh toán tăng 2,18% so với 31/12/2019.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội sẽ bám sát các chi đạo của Chính phủ, NHNN, UBND TP. Hà Nội tích cực chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn Thành phố và theo dõi, chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hường của dịch Covid-19.

Phối hợp với các sở, ban ngành kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố các giải pháp xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

Bên cạnh đó, triển khai, thực hiện các biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hường của dịch Covid-19, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng cùa khách hàng đang vay vốn do dịch Covid-19, để kịp thời thực hiện biện pháp hỗ trợ; cho vay mới đối với khách hàng để ổn định sản xuất kinh doanh theo quy dịnh. Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp tháo gở khỏ khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng cùa dịch trên địa bàn.

Minh Anh

Top