Tiếp nhận hồ sơ online hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

27/07/2021

(Chinhphu.vn) - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết sẽ tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong thời gian từ 24/7/2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND thành phố Hà Nội và Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với người lao động đến làm các thủ tục. Các giao dịch trong thời gian này được chuyển sang giao dịch gián tiếp.

Người lao động chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới các điểm/sàn giao dịch của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội theo hướng dẫn và tải biểu mẫu tại website của trung tâm tại địa chỉ: http://vieclamhanoi.net/

Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Sau thời gian giãn cách, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục thực hiện theo Quy trình 786A/QTr-TTDVVLHN ngày 11/11/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Minh Anh