Tiếp tục hỗ trợ tín dụng cho khách hàng khó khăn vì COVID-19

04/05/2021 4:42 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội, trong tháng 4, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết tháng 4, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 2.250 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 2,1% so với thời điểm kết thúc năm 2020, trong đó dư nợ cho vay đạt 2.035 nghìn tỷ đồng, chiếm 90,4% trong tổng dư nợ, tăng 1,5% và tăng 2,4%. Theo kỳ hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 904 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và 2,8% so với thời điểm kết thúc năm 2020; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.346 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 1,7% so với thời điểm kết thúc năm 2020.

Đến hết tháng 4, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 185 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng dư nợ cho vay; xuất khẩu đạt 107 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 384 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,9%; bất động sản đạt 423 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,8%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4%; chính sách xã hội đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,5%; cho vay theo chương trình phục vụ nhu cầu đời sống đạt gần 404 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,8%; cho vay chứng khoán đạt 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4%.

Báo cáo của Ngân hàng NN chi nhánh TP. Hà Nội, tính đến hết tháng 4, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 3.820 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 1,8% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong đó, tiền gửi VNĐ ước tính đạt 3.562 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với thời điểm kết thúc năm 2020; tiền gửi ngoại tệ ước tính đạt 410 tỷ đồng, tăng 0,3%; tiền gửi tiết kiệm ước tính đạt 1.456 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7%; tiền gửi thanh toán ước tính đạt 2.106 nghìn tỷ đồng, tăng 2%.

Các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến hết tháng 4, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay.

Minh Anh

Top