Tiếp tục kêu gọi đầu tư cho xử lý rác thải

12/04/2017

(Chinhphu.vn) - Hiện nay TP. Hà Nội đang đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao vào xử lý rác thải; còn tại khu vực phía Nam của Thành phố, nhiều quận huyện đã mời thầu, giao các nhà đầu tư và nếu thực hiện được sẽ không còn cần đất để chôn lấp rác thải.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội làm việc với Sở Xây dựng. Ảnh: Gia Huy

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục đã cho biết như trên tại buổi làm việc của Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội với Sở Xây dựng chiều 12/4 trong nội dung về vấn đề rác thải trên địa bàn Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đối với các khu xử lý chất thải rắn tập trung Nam Sơn, Xuân Sơn và Kiêu Kỵ, các khu xử lý chất thải rắn (bằng phương pháp chôn lấp) chủ yếu do Thành phố đầu tư bằng nguồn ngân sách và quản lý sau đầu tư theo phân cấp và sẽ chỉ đạo thực hiện phân luồng vận chuyển rác về các khu xử lý này.

Do tiến độ đầu tư, mở rộng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nên hiện các khu xử lý rác này đang gánh chịu khối lượng rác thải vượt quá công suất thiết kế, phát sinh nhiều nước rác; quá trình đầu tư ban đầu chưa đồng bộ dẫn đến công tác quản lý vận hành xử lý rác và nước rác tại các khu xử lý này gặp nhiều khó khăn, trong năm thường xuyên có các hạng mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhằm bảo đảm quá trình vận hành bãi an toàn, ổn định, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Mặt khác, do tính chất đặc thù của các khu xử lý chất thải nên dễ gây nên các bức xúc trong người dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tư, chính trị tại địa phương nên cần có các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm lâu năm, có mối quan hệ chặt chẽ với chính địa phương thực hiện công tác quản lý, vận hành.

Vì vậy, Sở Xây dựng cho biết, việc đề xuất thực hiện đặt hàng đối với công tác quản lý, vận hành 3 khu xử lý rác trên (bao gồm cả công tác xử lý nước rác) trong năm 2017 là phù hợp với điều kiện thực tế.

Với các Nhà máy xử lý rác thải hiện có (chủ yếu bằng phương pháp đốt) do các đơn vị đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp tại Khu xử lý rác thải Xuân Sơn, Sơn Tây và Phương Đình, Đan Phượng. Các nhà máy này đang được Thành phố giao đặt hàng hàng năm cho chính các doanh nghiệp đầu tư quản lý vận hành. Để khuyến khích đầu tư xã hội hóa các cơ sở xử lý chất thải rắn và bảo đảm ổn định hoạt động của các doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư, vận hành các nhà máy việc thực hiện đặt hàng hàng năm cho các đơn vị đầu tư là hợp lý.

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Thành phố cũng như công tác triển khai thực hiện của các đơn vị đang quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải và để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các khu xử lý rác thải, phế thải xây dựng tập trung trên địa bàn Thành phố, Liên ngành: Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã tham mưu báo cáo UBND Thành phố thực hiện đặt hàng giao các đơn vị đang quản lý thực hiện theo phương thức đặt hàng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 và đã được UBND Thành phố đồng ý vào tháng 3/2017.

Sở Xây dựng cũng cho biết công tác triển khai cơ giới hóa còn chậm do còn thiếu hành lang pháp lý, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Việc chủ động điều hành của chính quyền địa phương chưa tốt, chưa đủ mạnh nên chưa ngăn chặn được các vi phạm quy định về vệ sinh môi trường việc đổ trái phép chất thải xây dựng, đất thải, rác thải vẫn diễn ra gây mất mỹ quan đô thị, việc xâm phạm hành lang hệ thống hạ tầng vẫn diễn ra.

Hiện với các khu xử lý chất thải rắn tập trung, do tiến độ đầu tư, mở rộng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nên hiện các khu xử lý rác này đang gánh chịu khối lượng rác thải vượt quá công suất thiết kế, phát sinh nhiều nước rác.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân nhận định, tình trạng quá tải tại các bãi chôn lấp tại một số huyện khá nghiêm trọng. Rác tồn đọng chưa được vận chuyển lên bãi tập trung còn hạn chế. Phần lớn các huyện vẫn phải xử lý bằng chôn lấp tại các bãi chôn lấp tại chỗ, gây mất vệ sinh môi trường. Nhiều địa phương chưa xây dựng được bãi chôn lấp tập trung.

Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cụ thể khắc phục những hạn chế nêu trên. Rà soát tổng thể các bãi chôn lấp, bãi trung chuyển rác trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, cần tính toán quy mô, nhu cầu chôn lấp và dự báo khối lượng rác thải để tính toán quy mô vận chuyển rác của toàn Thành phố trong thời gian lâu dài tiếp theo.

Hòa An