Tiếp tục xây dựng Nông nghiệp, nông dân, nông thôn giàu mạnh

22/01/2021

(Chinhphu.vn) - Chiều ngày 21/01, Chi cục phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và phát triển nông thôn mới năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Thiện Tâm.

Theo báo cáo, trong năm 2020, Chi cục đã tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và Sở NN&PTNT ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời tổ chức đoàn thẩm định của UBND Thành phố thẩm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND Thành phố, Bộ NN&PTNT công nhận các huyện đạt chuẩn NTM, các xã đạt chuẩn NTM và chuẩn NTM nâng cao năm 2020. 

Ben cạnh đó, Chi cục đã mở 15 lớp tập huấn, đào tạo cán bộ huyện, thị xã với 1.515 học viên; 90 lớp cán bộ thôn, cụm dân cư với 11.845 học viên trên địa bàn 18 huyện, thị xã. Đồng thời, Chi cục đã tổ chức được 13 lớp đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, điều hành cấp huyện, xã về Chương trình OCOP với 685 học viên tham gia; tổ chức 124 lớp đào tạo cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh với 7.230 học viên tham gia. 

Nhờ những đóng góp không ngừng của Chi cục, đến nay Thành phố đã có 7 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm và Thị xã Sơn Tây. Các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2020, toàn Thành phố đã có thêm 12 xã NTM và 5 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM lên 367/382 xã (chiếm 96,07%) và 18 xã đạt NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm, vượt 6 triệu đồng so với mục tiêu.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến hết năm 2020, toàn Thành phố đã có 1.054 sản phẩm OCOP, vượt chỉ tiêu Thành phố giao 54 sản phẩm. Trong đó, có 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 731 sản phẩm 4 sao, 306 sản phẩm 3 sao của 74 doanh nghiệp, 82 HTX và 99 hộ sản xuất kinh doanh. Giải quyết được trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.

Năm 2021, để thúc đẩy chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP, Chi cục sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy và Chương trình OCOP của Thành phố. Tổ chức tổ công tác kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại các huyện, thị xã và các xã. Tổ chức đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện chương trình tại một số tỉnh trong nước và nước ngoài. 

Nhân dịp này, UBND TP. Hà Nội đã tặng Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho tập thể Văn phòng điều phối xây dựng NTM TP. Hà Nội và tập thể Chi cục Phát triển nông thôn, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Sở NN&PTNT tặng Giấy khen cho 2 tập thểm 10 cá nhân.

Thiện Tâm