Tổ chức cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

02/08/2020

(Chinhphu.vn) - Cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" năm 2020 dành cho các đối tượng dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội, bằng hình thức thi trực tuyến trên website.

Phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 20 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xóa bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra… 

Cuộc thi sẽ gồm hai phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; phần tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận, tập trung vào đề xuất ý tưởng và các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan thành phố "Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện".

Về cách thức xác định kết quả thi, phần mềm sẽ tự động lọc những bài thi đảm bảo các điều kiện để vào vòng Chung khảo, hoàn thành trước 17h, ngày 30/8/2020; sau đó, Ban Giám khảo tổ chức chấm chung khảo, hoàn thành trước 17h, ngày 20/9/2020.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Dự kiến, tổng kết và trao giải vào ngày 10/10/2020.

Nguyên Phương