Tổ chức kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô bảo đảm các điều kiện về phòng chống COVID-19

02/10/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh, các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, chủ động triển khai các hoạt động đúng quy định, đảm bảo đúng yêu cầu và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2021), Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng, thực hiện một chương trình nghệ thuật đặc sắc, không có khán giả, truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan với hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Tại cấp Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô triển khai chăng treo băng rôn tại các tuyến đường, khu vực trung tâm. Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền Ngày kỷ niệm trên Cổng Thông tin điện tử Sở; tăng cường viết bài phát thanh tuyên truyền gửi các quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền tại cơ sở.

Tại cấp cơ sở, các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng, nơi đông người qua lại. Hướng dẫn và kiểm tra công tác trang trí tuyên truyền tại các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện về phòng chống Covid-19.

Các hoạt động tuyên truyền diễn ra từ ngày 12/10 đến hết ngày 23/10/2021.

Minh Anh