Tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho xã, phường, thị trấn

13/03/2018

(Chinhphu.vn)- Đây là khóa Bồi dưỡng thứ hai được tổ chức tại Hà Nội. Kinh phí tổ chức lớp được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 được UBND Thành phố cấp cho Sở Nội vụ.

Khóa học khai giảng vào ngày 16/3 tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội (số 9 Văn Phú, Hà Đông) với số lượng 90 học viên. Thời gian học: 32 ngày/lớp, hình thức học tập trung liên tục (trừ thứ bảy, chủ nhật).

Cuối năm ngoái, nhằm cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho xã, phường, thị trấn lần thứ nhất đã đào tạo được 90 học viên.

Chương trình lớp bồi dưỡng gồm 32 chuyên đề, được thiết kế thành các hợp phần: Lý luận - chính trị; hành chính - chính quyền địa phương; các chuyên đề về định hướng đổi mới; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành... Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trao đổi kinh nghiệm thông qua các chuyên đề có tính lý luận, thực tiễn cao do các đồng chí đã và đang lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, chuyên gia quản lý, giáo dục của Học viện Hành chính Quốc gia giảng dạy.

Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt vào tháng 4/2017 nhằm đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự nhận thức chung, thống nhất, cùng đồng hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô… 

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; công chức; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức chuyên môn các ngành: Y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa nghệ thuật, công nghệ thông tin, ban quản lý dự án.

Theo Đề án này, Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 400 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sở, quận, huyện, thị xã; trong đó sẽ chọn cử 84 học viên là giám đốc sở, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện đi học tập kinh nghiệm quốc tế với phương châm tiếp cận những kiến thức tiên tiến nhất của thế giới. 

Thành phố Hà Nội cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho: 1.734 trưởng phòng, phó trưởng phòng sở, quận, huyện, thị xã; 5.500 công chức chuyên môn, nghiệp vụ; 1.432 chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; 2.700 công chức tiếp công dân, bộ phận “một cửa”…

Minh Anh