Tổ chức thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19'

27/03/2021

(Chinhphu.vn) - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ nay đến quý III/2021.

Trong quý I/2021, UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các sở, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố; thành lập Hội đồng ra đề thi. Quý II và III/2021: Xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi; xây dựng website cuộc thi; tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân Thủ đô; đăng tải thông tin cuộc thi trên báo, đài của thành phố Hà Nội.

Đồng thời, phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi; thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi cấp thành phố; Ban Tổ chức cuộc thi thành phố hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố triển khai cuộc thi tại đơn vị theo đúng thể lệ; đôn đốc các đơn vị nộp bài dự thi theo đúng thời gian quy định.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố sẽ hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; tổ chức chấm thi những bài dự thi của địa phương (vòng loại và sơ khảo); lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi thành phố theo đúng thời gian quy định. Ban Giám khảo cấp thành phố tổ chức chấm vòng sơ khảo và chấm chung khảo cấp thành phố. Ban Tổ chức cuộc thi tổng kết và trao giải dự kiến đầu tháng 10/2021.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và câu tự luận trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website cuộc thi. Cách thức dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong thể lệ của cuộc thi.

Các giải thưởng được trao gồm Giải cá nhân (3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 20 giải Ba và 35 giải Khuyến khích); giải tập thể (3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba).

Minh Hương