Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

11/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, trong quý I/2021, Sở Tư pháp Hà Nội chủ trì tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong quý I/2021 và các năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, bảo đảm các điều kiện trang bị về hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản để triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong quý I/2021 và các năm tiếp theo Văn phòng UBND thành phố thực hiện đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xây dựng quy chế sử dụng và thực hiện phân quyền cho các đơn vị để thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Trong quý II/năm 2021 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Thông qua các nội dung trên nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Văn bản số 5438/VPCP-KSTT ngày 6/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đến các cơ quan có liên quan và người dân trên địa bàn thành phố.

Minh Hương