Triển khai giải pháp cho các công trình có nguy cơ cao về cháy nổ

01/07/2024 3:05 PM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội xác định 5 nhóm giải pháp để nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; giải pháp trước mắt cho các công trình có nguy cơ cao về cháy nổ; xây dựng và phát triển toàn diện hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy, chữa cháy...

Triển khai giải pháp cho các công trình có nguy cơ cao về cháy nổ- Ảnh 1.

HĐND TP. Hà Nội đang xem xét Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn - Ảnh minh họa

Tại phiên họp HĐND TP. Hà Nội sáng 1/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội (CATP) trình bày tờ trình về việc xem xét, thống nhất chủ trương ban hành Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Giám đốc CATP, từ cuối năm 2021 đến nay, UBND đã ban hành kế hoạch khung, thành lập Tổ soạn thảo, nhiều lần lấy ý kiến các sở ngành, các quận, huyện, thị xã, các chuyên gia trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Đến nay, dự thảo đề án gồm gồm 4 phần: Sự cần thiết, cơ sở xây dựng, mục đích tổng quát, 7 mục tiêu cụ thể, 8 yêu cầu của Đề án; Thực trạng công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố về các mặt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; thực trạng cơ sở hạ tầng, lực lượng, phương tiện phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực trạng nhận thức, ý thức về PCCC, CNCH, kết quả các mặt công tác cụ thể và đánh giá chung. Trong đó có cập nhật số liệu gần đây nhất cũng như công tác rà soát, kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an, Thành ủy.

Bên cạnh đó là dự báo tình hình; nhiệm vụ, giải pháp, trên cơ sở định hướng, quy hoạch phát triển Thủ đô; định hướng, xu thế phát triển có ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; Đề án đưa ra dự báo tình hình và 5 nhóm giải pháp với 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Cụ thể, nhóm giải pháp thứ nhất là tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương từ cấp Thành phố đến cấp cơ sở trong công tác PCCC và CNCH.

Nhóm giải pháp thứ hai làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan PCCC và CNCH, với 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đối với các khu dân cư; và đối với các công trình vi phạm PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Nhóm giải pháp thứ ba là xây dựng và phát triển toàn diện hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với mục tiêu: Kiện toàn, thành lập bổ sung các Đội, phân Đội Cảnh sát PCCC và CNCH. Quy hoạch bổ sung địa điểm làm việc, doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thành phố; Tăng cường quân số, biên chế; Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH.

Nhóm giải pháp thứ tư là đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với các giải pháp về: Hệ thống giao thông phục vụ PCCC Hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.

Nhóm giải pháp thứ năm là kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các lực lượng PCCC tại chỗ, đột phá gắn với các lực lượng sau: Lực lượng dân phòng; Lực lượng PCCC cơ sở; Lực lượng PCCC chuyên ngành; Lực lượng tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Dự thảo cũng bao gồm nội dung đẩy mạnh ứng dụng "công nghệ số" trong công tác quản lý nhà nước và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo Phó Giám đốc CATP, quá trình xây dựng đề án, Tổ soạn thảo luôn bám sát chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. Đề án cũng bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, cấp bách cần thực hiện ngay để đảm bảo phù hợp với tình hình, thực trạng trên địa bàn Thủ đô.

Vận động hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị phương tiện PCCC

Giai đoạn từ nay đến hết 2025, dự kiến UBND Thành phố ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết để phổ biến, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời tập trung triển khai ngay các giải pháp cấp bách nâng cao nhận thức, ý thức về PCCC và CNCH của quần chúng nhân dân; Tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, đảm bảo quy trình "4 tại chỗ"; vận động các gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh phải tự trang bị phương tiện PCCC và CNCH.

Khắc phục những tồn tại, triển khai các giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn như chung cư mini, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; bổ sung các giải pháp tăng cường nguồn nước phục vụ chữa cháy ở các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, các ngõ sâu, ngõ nhỏ có chiều dài hơn 200m…

Giai đoạn năm 2026 - 2030, vận động 100% nhà ở riêng lẻ trang bị thiết bị báo cháy, khuyến khích trang bị hệ thống báo cháy tự động; Xử lý dứt điểm các công trình không đảm bảo an toàn PCCC đã đưa vào hoạt động; 100% các ngõ nhỏ, ngõ sâu sẽ được rà soát, đầu tư, bổ sung họng nước phục vụ chữa cháy; tiếp tục đề xuất, bổ sung các dự án, gói dự án mua sắm các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH.

Tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát PCCC cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH.

Đề án đã quy định phân công nhiệm vụ chi tiết cho 16 đơn vị sở, ngành, 30 UBND quận, huyện, thị xã… và có đề nghị đến các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội của Thành phố để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện Đề án.

Sau khi ban hành đề án, quá trình thực hiện, căn cứ vào từng giai đoạn, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công chủ động lập dự án, gói dự án, kinh phí thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội; đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

Hòa An

Top