Triển lãm trực tuyến sách nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

07/10/2021

(Chinhphu.vn) - Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021), Thư viện Hà Nội sẽ giới thiệu hơn 500 tư liệu, sách báo nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng ngàn năm của đất kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô Hà Nội.

Triển lãm sách giới thiệu hơn 500 tư liệu với 5 nội dung chính: “Đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp”; “Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến”; “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam”; “Thủ đô Hà Nội – Vinh quang ngày trở về”; và “Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình”.

Triển lãm nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; lịch sử, diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Thủ đô cùng quân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược; giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng ngàn năm đất kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô Hà Nội.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời vẫn giúp bạn đọc tiếp cận với các tài liệu, sách báo, Triển lãm cũng được Thư viện Hà Nội tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://thuvienhanoi.org.vn.

Minh Anh