Trưng bày sách, báo kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

06/10/2022 3:18 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/10, Thư viện Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề "Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022")

Trưng bày sách, báo kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô - Ảnh 1.

Độc giả tìm được nhiều thông tin, tư liệu quý về Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Thủ đô, đồng thời cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long - Hà Nội; khơi dậy tình yêu Hà Nội với hào khí, trí tuệ Thăng Long; khơi dậy khát vọng cống hiến; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh cho biết, Trưng bày gồm hơn 300 tài liệu, sách, báo được tuyển chọn theo 4 nội dung. Trong đó, hai phần "Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp", "Hà Nội - Mùa thu lịch sử" gồm các sách, báo, tài liệu khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc.

Tiêu biểu có các cuốn sách: "Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh dũng", "Hà Nội sự kiện - sự việc", "Lời thề quyết tử", "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu", "Hào khí Thăng Long thời đại Hồ Chí Minh"…

Phần 3 - "Bác Hồ với nhân dân Thủ đô" gồm những tác phẩm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Tiêu biểu có các cuốn sách "Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội", "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội", "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ", "Bác Hồ với nhân dân Hà Nội", "Bác Hồ với học sinh, sinh viên"…

Phần 4 trưng bày có nội dung "Hà Nội - 30 năm phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" nhằm hưởng ứng tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội (1992-2022). Trưng bày giới thiệu các tác phẩm, bài viết về tấm gương người tốt - việc tốt, có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người làm theo và các cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú", nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 15/10.

Minh Anh

Top