Tuyển sinh đầu cấp: Không để quá tải học sinh ở các trường học

19/04/2022 6:12 PM

(Chinhphu.vn) - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao; nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định phải có văn bản báo cáo UBND quận, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Tuyển sinh đầu cấp: Không để quá tải học sinh ở các trường học - Ảnh 1.

Hà Nội điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh - Ảnh: VGP/Gia Huy

Ưu tiên cho các phòng phục vụ học tập và phòng học 2 buổi/ngày

Trong văn bản hướng dẫn truyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1 và lớp 6) năm học 2022-2023 vừa ban hành, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công, bảo đảm số liệu chính xác phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh.

Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn phải được UBND và Công an phường, xã, thị trấn xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, là cơ sở để phòng GD&ĐT tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã trong công tác phân tuyến tuyển sinh.

Phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh; chỉ tiêu (số lớp, số học sinh/lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày) phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng phục vụ học tập và phòng học 2 buổi/ngày.

Theo đó, Thành phố phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học. Ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; phấn đấu 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, phòng GD&ĐT báo cáo UBND quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn; quan tâm tới con của các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng, con của công nhân tại các khu công nghiệp; tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số, con các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh. Hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao; nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định phải báo cáo Sở, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tuyển sinh vào các trường mầm non, các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn, xóm về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, địa bàn tuyển sinh theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường.

Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố. Đối với các trường THCS được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến; nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu: thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

Gia Huy

Top