Tuyên truyền bầu cử cần hướng mạnh về cơ sở

18/05/2021

(Chinhphu.vn) - Trong công tác tuyên truyền về bầu cử, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hướng mạnh về cơ sở để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bỏ phiếu bầu trúng, đúng, đảm bảo chất lượng, số lượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Chiều 18/5, Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung công việc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Tiến độ chuẩn bị bầu cử đúng thời gian, đúng tiến độ

Theo MTTQ TP. Hà Nội, đến thời điểm hiện nay, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai quyết liệt để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm đúng Luật, đúng thời gian, tiến độ quy định. Công tác hiệp thương nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần, các hội được thực hiện đúng quy trình thời gian.

Từ ngày 02/2/2021 đến hết ngày 17/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành quy trình 5 bước, 3 hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định của Luật, dân chủ, công khai, minh bạch, theo đúng tiến độ, đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo Nghị quyết của Quốc hội.

Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của địa bàn và đối tượng, phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận trong bầu cử.

Đến nay, 30/30 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố vận động bầu cử với hơn 27.350 cử tri tham dự và gần 365 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã vận động bầu cử sẽ hoàn thành vào ngày 21/5/2021.

Qua kiểm tra, nhìn chung, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai, tập huấn đầy đủ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử theo quy định; các bước hiệp thương, hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu được triển khai bài bản, đúng luật; công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, việc phản ánh tình hình dư luận nhân dân liên quan đến bầu cử kịp thời, hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lồng ghép tại các hội nghị, qua hệ thống loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động, qua các nhóm trên ứng dụng Zalo...; phát huy vai trò nòng cốt trong các tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng; phối hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm soát chặt tình hình...

Trong thời gian tiếp theo theo MTTQ TP. Hà Nội tiếp tục tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội và các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của công tác phòng chống dịch COVID -19.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đảm bảo đúng, đủ, tỷ lệ % cử tri đi bầu cao; chuẩn bị kỹ các phương án bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Ảnh: Gia Huy

Làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm bầu cử diễn ra thành công

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia công tác phòng, chống dịch, nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận trong hội viên, nhân dân về các vấn đề liên quan đến bầu cử, nhất là tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cũng như Ủy ban bầu cử để có những chỉ đạo sát sao, phù hợp.

Từ nay đến ngày bầu cử 23/5 chỉ còn vài ngày, trong khi đó diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố cần tiếp tục phối hợp, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô. Đồng thời trước tình hình dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, nhưng cũng không bi quan, lo lắng thái quá.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu để bầu trúng, đúng, đảm bảo chất lượng, số lượng. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hướng mạnh về cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động, rút gọn về quy mô nhưng mở rộng về phạm vi, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tăng cường sự phối, kết hợp giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch COVID-19; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Gia Huy