UBND TP. Hà Nội xem xét một số nội dung trình kỳ họp HĐND cuối tháng 7/2021

11/06/2021

(Chinhphu.vn) - Sáng 11/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp trực tuyến tập thể UBND thành phố để xem xét một số nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2021 dự kiến diễn ra cuối tháng 7/2021.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Gia Huy

Tham dự phiên họp trực tuyến tập thể tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố có Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, lãnh đạo các sở, ngành. Tham dự phiên họp trực tuyến tập thể tại các điểm cầu của các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố, thủ tưởng các cơ quan, đơn vị.

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố đã cho ý kiến và biểu quyết về Báo cáo kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

Các thành viên tập thể UBND Thành phố cũng đã cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Cụ thể là: Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016); Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Hòa An